移至主內容

關於我們

開啟
Dexcom, 血糖, diabetes, 糖尿病

CGM用家分享

連續葡萄糖監測是測量血糖水平的革新方法,是指對血糖進行持續性的監察。

更了解個人飲食對血糖既影響

多謝Dexcom提供機會比我試用10日CGM。

雖然本人沒有患上糖尿,但飲食習慣都唔係太好,

呢個機會正正比我了解到,

原來有部份食物對自己血糖既影響真係好大!

終於明白點解大家話唔好飲紅罐可樂,

飲1罐,身體要用接近4小時先可以回覆正常既血糖水平,

比平日食完飯後要用多2小時。

就算係睇落好健康既紅蘿蔔粟米薯仔湯,

一樣都令血糖急升,所以食物既選擇真係好重要。

相信睇住實時既血糖變化,對糖尿患者既幫助會更大。

朋友介紹下開始使用Dexcom G6。安裝在手臂的10天期間無痛無癢,有時因為無感而會忘記自己裝了監察器。而且血糖警報可提醒我的實時血糖指數以進行適當和及時的血糖冶療,連醫生都讚我糖尿病控制有非常好的改善。

新發現!原來慢慢進食和飯後散步可以令血糖升得冇咁快,用完10日監察後開始掌握到令指數靚啲的方法。

於不同時間進食不同食物,血糖指數均不同,可了解什麼食品可吃,什麼食品則盡量少吃

試過午間去吃日牛涮涮鍋,我先吃了一大碟蔬菜,後才吃了兩塊雞肉、一些豬肉片及肥牛片,少量碳水化合物,如芋頭片、蓮藕片及南瓜片、少量丸類。吃之前血糖指數是6.3,吃完兩小時指數是6.8,由吃完至一個半小時後指數維持6.2 - 6.4。

直至晚上,另一個特別標升血糖的是外賣兩餸飯,需小心選擇餸菜。今次不小心選了蕃茄炒滑蛋及糖醋骨,原來隱藏了很多不適當調味料,例如加了很多糖在蕃茄內及糖醋內。晚飯前是8.7,飯後一個半小時是12.4,跟住再一個半小時後才慢慢跌回9.4。

P.S. 飲下午中茶時,少吃碳水化合物及太多醬汁之點心,或可用水沖洗一下,吃前是5.3,吃完是6.7,兩個鐘頭後是8.3,再兩個鐘頭是維持8.6左右,之後才慢慢回落6.8 - 7.2左右。還有早餐時先吃菜蔬,之後才吃其他,例如肉類、蛋類和碳水化合物,可吃原形食物,例如細個之蕃薯、薯仔、鮮准山和粟米等。

能夠實時知道自己的血糖水平,特別是運動和飲食後

心情、壓力和睡眠會影響血糖度數

P.S. 例如我食咗壽司飯有醋,會令血糖急速上升

能夠非常有效控制血糖,因為可以知道實時食完某種食物之後嘅血糖指數,以便對之後嘅飲食進行管理及調節。用呢部機之前主要都係做餐後兩小時血糖測試,今次嘅體驗就發現某啲食物餐後可能1小時血糖會好高啦或者係餐後3小時先至血糖爆高,但兩小時嘅指數可能又係正常,eg.意大利粉。

我極度推薦用呢部機。佢令我呢一啲 (孕婦) 需要血糖控制在一個好窄嘅範圍嘅病人 (不能過高不能過低亦不能沒有碳水化合物) 非常有幫助,真係有容許我可以嘗試好多唔同嘅食物;食多咗好多唔同嘅嘢

我是黃婆婆的孫女。嫲嫲使用連續血糖監測前,家人對她的血糖水平和吃藥情況不甚了解,只有一個星期幫她拮一次手指,和知道她需定期覆診取藥,服藥方面一直都是她自己自理的。

在裝機初兩天發現,她進食晚餐後葡萄糖水平一直處於高位,甚至出 High 提示、沒有度數,表示數字已高過 22.2。細問下才得知,原來她一直沒有於晚上服糖尿藥,因為分不到每種藥的功用和覺得沒有必要 (除了糖尿藥,還有血壓和膽固醇藥,試過吃錯藥)。

現時,我已買了藥盒幫她分開早、晚需要吃的藥,提醒她晚餐前必須吃糖尿藥,亦在閒時和她做簡單運動,多吃菜,裝機後期血糖水平明顯有改善和較穩定。她自己亦會比較注意飲食和願意多郁動。

我認為連續葡萄糖監測可有效幫助管理自己的血糖,除了很方便地懂得自動監察傳送數據外,當過高過低時會發出警號提醒,配合自已記錄進餐吃了什麼,學懂如何控制飲食令血糖平衡一些。

平日見HbA1c進展良好,誤以為夜晚控制血糖也有進步,但原來當太倦熟睡時,血糖會出現嚴重過低 (照片請參考之前的相,或瀏覽我report cap圖).....................即除了留意飲食外,還要減少身體太疲累才能控制好血糖。

 

Dexcom G7 宣傳單張

PDF - 1023.38 KB